Finalisten 2022

Hieronder stellen we de twee totaal verschillende finalisten in willekeurige volgorde aan u voor:

Mondzorgcentrum Wiranto & Go, Almelo

Al vele jaren runt het echtpaar Wiranto-Go een tandartspraktijk in het Twentse Almelo. Ooit gestart in een verbouwde garage, trokken zij vier jaar terug in het huidige pand, dat modern, strak en toch vriendelijk oogt. Er hangt een kalme sfeer en veel patiënten waarderen de ‘spreukenwand’ in de wachtkamer en de smaakvolle decoratie.

Niet alleen de activiteiten binnen de praktijk, maar juist ook die daarbuiten maken Mondzorgcentrum Wiranto & Go uniek. Zo doet de praktijk veel goed werk in ontwikkelingslanden en is er een actieve samenwerking met verzorgings- en verpleeghuizen. Regelmatig gaan medewerkers van de praktijk langs bij verpleeghuizen in de regio. Behandelingen vinden daar plaats in de bad- of woonkamer van de vaak dementerende patiënten. Voor patiënten die naar de praktijk komen, zijn onder meer een rolstoelkantelaar en een ‘obesitasstoel’ beschikbaar, zodat iedereen behandeld kan worden.

Natuurlijk kosten veel van deze behandelingen extra tijd en staan er geen hogere tarieven tegenover. Dat zijn werkwijze hem geen maximale omzet bezorgt, wil tandarts Wiranto best erkennen. Maar hij vindt het nu eenmaal nodig dat elke patiënt naar de tandarts kan. “We willen de kwaliteit van leven overeind houden. Je hebt met die mensen te doen, en je hart maakt een sprongetje als we iemand bij wie dat niet mogelijk leek, toch kunnen behandelen,” beaamt praktijkmanager Lisette Essink-Koelen.

Kortom: een praktijk met een missie dat men in het reguliere programma van de halfjaarlijkse controle terugkomt. In een tijd waarin steeds meer aandacht komt voor de mondgezondheid van ouderen en andere kwetsbare patiëntgroepen, maakt dat Mondzorgcentrum Wiranto & Go een hoopgevend voorbeeld.

 • Moderne, strakke inrichting in nieuw pand
 • Kalme, welkome sfeer in de praktijk
 • Gewaardeerde ‘spreukenwand’ in wachtkamer
 • Regelmatige bezoeken aan verpleeghuizen in de regio
 • Rolstoelkantelaar en ‘obesitasstoel’ aanwezig
 • Veel projecten voor betere mondzorg in ontwikkelingslanden
 • Behandelen ook onder volledige narcose, zowel kinderen als volwassenen
 • Geen omzetmaximalisatie, maar roeping om élke patiënt te behandelen

Bekijk de website van Wiranto & Go

CBT Midden-Brabant, Ulvenhout

Kinderen onder narcose behandelen als het echt niet anders kan 

Voor sommige kinderen is een tandartsbehandeling onder narcose de beste oplossing. De jonge patiëntjes die worden doorverwezen naar CBT Midden-Brabant ervaren angst voor de tandarts of hebben een beperking waardoor deze behandeling veel stress en paniek bij ze wegneemt. Bij CBT Midden-Brabant worden ze met open armen ontvangen door een team van gespecialiseerde tandartsen, assistenten en anesthesiologen. 

Bij de prejury viel allereerst de zeer professionele en onderscheidende praktijkvoering op. Want een roeping hebben om kinderen met een beperking en/of ernstige mondproblemen te behandelen is één, maar het veilig en goed uitvoeren vergt een hoge mate van deskundigheid. Bij tandarts-eigenaar Eric Kroese zijn deze kinderen in goede handen. “Vaak sprak ik wanhopige ouders over de lange wachttijden voor behandelingen van kinderen die last hebben van angsten of kinderen met een beperking. Een kind met pijn moet zo snel mogelijk geholpen worden. Daarom ben ik deze praktijk begonnen.” Met succes, want anders dan in ziekenhuizen kent CBT Midden-Brabant geen wachtlijst. De praktijk is speciaal ingericht voor kinderen: de kleuren zijn zacht en vriendelijk en het personeel draagt hun eigen kleding in plaats van witte tandartsjassen. Zo blijft de sfeer vertrouwd en aangenaam.  

Na een behandeling onder narcose krijgen de kinderen tandenpoetsles. CBT Midden-Brabant heeft een eigen preventieprogramma om de mondverzorging van patiënten – én de begeleiding door de ouders – structureel te verbeteren, zodat zij na een behandeling weer naar een gewone tandarts kunnen. Voor patiënten met een migratieachtergrond is er een tolk beschikbaar om te zorgen dat voorlichting en adviezen voor iedereen helder zijn.  

De afgelopen twee coronajaren is de praktijk flink gegroeid. Het aantal patiënten is met de helft toegenomen tot zo’n tweeduizend patiënten per jaar. En dat allemaal door de juiste aanbevelingen en positieve beoordelingen op internet. “Mensen komen met positieve verhalen over ons bij de tandarts terug, waardoor steeds meer tandartsen naar ons doorverwijzen. We scoren nu een 9,8 op Zorgkaart Nederland,” vertelt Kroese. 

Genoeg reden voor de prejury om ook deze praktijk te laten strijden om de titel ‘Tandartspraktijk van het jaar 2022’! 

Stel, CBT Midden-Brabant krijgt de titel ‘Tandartspraktijk van het jaar’? Kroese: “Dan vieren we dat met al ons personeel. We zijn nu al erg blij met de groeiende aandacht voor de bijzondere tandheelkunde en de jonge patiëntjes die we behandelen. Kinderen horen een passende behandeling te krijgen en moeten vaker doorverwezen worden naar een centrum voor bijzondere tandheelkunde in plaats van naar de kaakchirurg. Dan lopen ze niet onnodig lang met pijn rond.” 

 • Zeer professionele praktijk met veel narcosebehandelingen
 • Patiënten uit verre omtrek komen naar deze praktijk
 • Deskundige ondersteuning door anesthesiologen
 • Actieve focus op structurele verbetering van mondverzorging
 • Tolk aanwezig voor effectieve voorlichting aan iedereen
 • Bijzonder: geen wachttijd voor narcosebehandelingen
 • Ruime speelhoek én bioscoop

Bekijk de website van CBT Midden-Brabant

Wie wordt Tandartspraktijk van het jaar 2022?